Atop Seattle

Taken on the Space Needle.

Through the glass wall.
Through the glass wall.
Advertisements